Home

Voorwoord

De Ieperse Dierenartsenkring (IDK) is een vereniging van en voor dierenartsen uit de wijde regio Ieper. Haar doel is om dierenartsen, werkzaam in diverse functies van het beroep, in een positieve sfeer samen te brengen om op die manier de collegialiteit en het sociaal contact tussen de leden te bevorderen.

Daarvoor organiseert de IDK regelmatig infoavonden, bijscholingen, vergaderingen, besprekingen, sociale en culturele activiteiten.

Ben jij dierenarts of student diergeneeskunde? Dan hopen we je gauw te verwelkomen op een van onze activiteiten!